BLI MEDLEM

Vad ger det DIG att vara medlem?

Vi välkomnar ALLA att bli medlemmar i vår samverkansorganisation. Beroende på vad du driver för företag och var du befinner dig geografiskt finns det olika lösningar (med varierande avgifter och förmåner) för medlemskap. Sedan starten 2007 har vi åstadkommit stor förändring i stadskärnan. Oavsett om du har verksamhet i City eller inte berörs du av hur levande och attraktiv vår stadskärna är. Vem som helst som vill bidra till en fortsatt positiv utveckling är välkommen som medlem!

Varför ska man då vara medlem i Växjö Citysamverkan AB?

Marknadsföring
Växjö Citysamverkan AB äger platsvarumärket Växjö City, och har det strategiska och operativa ansvaret för att marknadsföra och utveckla Växjö City till en plats som förknippas med positiva känslor. Vårt uppdrag är att stärka stadskärnan och få fler att trivas hos oss oftare. Det är kanske den viktigaste anledningen till varför man ska bli medlem om man är näringsidkare eller fastighetsägare i City!

Besökare till Växjö City hittar butiker och verksamheter samt våra evenemang på vaxjocity.se. Där finns du med om du är medlem!

Vår handlingsplan fokuserar mycket på digitala medier samt våra sociala kanaler. Vi har i dagsläget en bra bit över 11 500 engagerade och intresserade följare på Facebook, ca 6100 följare på Instagram där vi har en räckvidd på över 300 000 visningar per vecka! Utöver Växjö Citys egna kanaler så driver vi även sociala flöden för olika evenemang och projekt som exempelvis Karl-Oskardagarna eller Ditt City – Din Scen.

Vi ger tillfälle att synas i många olika sammanhang och du får affischer och marknadsföringsmaterial utan kostnad. Tillsammans med Grand Samarkand, Växjö Kommun och Växjö & Co ger vi även ut besöksmagasinet VÄXJÖ tre gånger per år, en tidning som lockar besökare utanför Kronobergs gränser.

Evenemang & Aktiviteter
Vi arrangerar och samordnar ett stort antal evenemang som lockar besökare till City, bland annat Karl-Oskardagarna, loppisar, påskens aktiviteter, modehelger, julskyltning och andra julaktiviteter, Science City, Glasgatans dag med flera. Som medlem får du kostnadsfritt medverka i de flesta aktiviteter som Växjö Citysamverkan arrangerar.

Gemensamt presentkort
Medlemmar kan ansluta sig till Växjö Citys gemensamma presentkort, vilket gör att köpkraften stannar i City och stärker sammanhållningen. Idag (januari 2018) är fler än 100 verksamheter anslutna och allt fler ansluter sig löpande.

Nätverk & information
Du blir inbjuden till kostnadsfria frukostmöten och andra forum där näringsidkare, fastighetsägare och kommunen möts. Du får kontinuerliga nyhetsbrev om vad som händer i Växjö City och ingår i ett nätverk om över 200 medlemmar för erfarenhetsutbyte, inspiration och affärsmöjligheter.

Debatt & Opinion
Växjö Citysamverkan AB är ofta remissinstans för frågor som rör stadskärnans utveckling, t ex detaljplaner, trafikplaner och parkeringsstrategier. Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka Växjö Citys framtida utveckling.

Stad & miljö
Vi jobbar för en attraktiv stadskärna med hög trivselfaktor. Tillgänglighet, renhållning och en tilltalande fysisk miljö är viktigt för att stärka vår attraktionskraft.

Etableringsstöd
Ett intressant utbud med en bra butiksmix och rätt etablering på rätt plats är en av nyckelfaktorerna i en stadskärna. Vi diskuterar etableringsfrågor med fastighetsägarna och kan vara en hjälp för nyetableringar – samt befintliga etableringar – att hitta lämpliga lokaler.

Utbildning & Kunskap
Din kunskap är viktig. Vi arrangerar kostnadsfria utbildningar och seminarier för våra medlemmar, bland annat i service & bemötande, samverkan och Trygg i Butik. Tillsammans med Fastighetsägarna arrangeras årligen en City i centrum-morgon  där de senaste handelssiffrorna presenteras tillsammans med andra aktuella ämnen.

Erbjudanden och rabatter
Våra medlemmar får unika erbjudanden på bland annat marknadsföring, aktiviteter och tjänster från våra partnerföretag / stödmedlemmar.

Diverse service
Vi hjälper till i de flesta frågor, oavsett om det är viss information du söker, vill byta lokal, hyra tält eller DJ (till exempel) eller bara vill bolla tankar och idéer. Vi kan även hjälpa till att lotsa dig rätt till kommunens tjänstemän eller andra som du behöver komma i kontakt med.

Vill Du bli medlem eller veta mer? Kontakta oss på info@vaxjocity.se eller 0470-407 000.