Uncategorized / Cityvärdar

God service, trygghet och trivsel runt stationsområdet och i city är tanken när Växjö kommun, Växjö Citysamverkan och Jernhusen satsar på Cityvärdar.
Cityvärdarnas uppdrag är att ge service till Växjöbor, resenärer och turister. Genom sin närvaro bidrar de också till en trivsam och trygg station och stad. 

Anna Hänsel och Petra Balog heter de nya cityvärdarna som nu kommer att synas på stationen och gatorna i centrum.Genom sin närvaro och kontakt med resenärer, besökare och kommuninvånare ska de skapa en trivsam och trygg stad.

Cityvärden ska bidra till att resenärer och besökare upplever en god service, trygghet och trivsel på stationsområdet och i city. Arbetsuppgifterna är bland andra informationsspridning, felanmälan på brister på anläggningar och att larma vid skadegörelse.
Cityvärdarna är ett viktigt bidrag till arbetet med att göra staden renare och tryggare. Förutom att hålla ordning och reda kommer de att bidra med förebyggande arbete och bli goda ambassadörer för orten. Deras dagliga närvaro i stadsrummet kommer att betyda mycket för alla aktörer som verkar i Växjö city.

Läs mer här: Ökad trygghet och service när Växjö får cityvärdar 

 

Cityvärdar 1

Anna Hänsel och Petra Balog är Växjös nya cityvärdar.