Kultur / Domkyrkan och Linnéparken

Växjö domkyrka från 1200-talet är en av Kronobergs läns mest besökta platser med omkring 130 000 turistbesök varje år.

I domkyrkan finns den berömde glaskonstnären Bertil Valliens altarskåp ”Fiat Lux” med glödande bilder från den bibliska historien. I nästan tio år pågick tävlingen om ett nytt altarskåp och utgångspunkten var livsvandringen från mörker till ljus.

I anslutning till Donkyrkan ligger Linnéparken, en av Sveriges vackraste stadsparker. I parken finns Karolinerhuset bevarat som stod klart 1715 och var Växjös gymnasium fram till 1850-talet. En av skolans elever var Carl von Linné.

I parken finns bland annat en plantering enligt Linnés sexualsystem där Linnés indelning av växtriket i 24 klasser finns representerat med vanliga växter.