11 Jan 2018

HÅLLPLATS STORTORGET

vhaffis
Som ingen Växjöbo har missat står vi i startgropen av en stor förändring kring Växjö stationsområde. Vi har bland annat ett nytt stadshus att se fram emot och måndagen den 15 januari byter Växjö stadstrafik tidtabell och hållplatserna flyttar en bit, närmare bestämt 350 meter bort.

Hållplats Stortorget längs med Kronobergsgatan blir den nya centrumnära hållplatsen för stadsbussarna.

Vill du veta mer?
lanstrafikenkron.se/flyttnytt | Länstrafiken Kronoberg