Karl-Oskardagarna / Program

 

       

Fredag 18 augusti

 

     

Tid

 

Aktivitet Plats

00:00-10:00

 

Stadsfest  I centrum

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

     

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
       

Lördag 19 augusti

 

     

Tid

 

Aktivitet Plats

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   
       
Söndag 20 augusti      

Tid

 

Aktivitet Plats

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   
       
       
       
       

 

 

Vi stödjer Karl-Oskardagarna