Kultur / Kulturstråket

Kulturstråket är ett gångvänligt stråk som knyter samman de kulturellt intressanta platserna Stadsbiblioteket, Växjö Konserthuset och Teatern med Regionteatern Ringsberg. Detta stråk ska bli ett levande och ge utrymme för temporära utställningar av olika slag.