Kultur / Stadsbiblioteket

Växjö Stadsbibliotek inrymmer allt från böcker, sagostunder, fika och föreläsningar.

Växjö Stadsbibliotek blev efter sin om- och tillbyggnad nominerad det anrika Kasper Salin-priset med motivering ”… ett värdigt tillskott till stadens samling av kulturbyggnader…”.

För aktuellt program och mer information se www.bibliotek.vaxjo.se